V LETOŠNÍM ROCE OSLAVÍME 20 LET OD OTEVŘENÍ SPORTOVNÍHO CENTRA

… samotný záměr výstavby však vznikl o dalších 20 let dříve, počátkem 80. let minulého století.

banner oslavy 20 let

V té době vyvstal problém s nedostatkem vnitřních prostor ke sportovní činnosti oddílů a škol. O výstavbě nové moderní sportovní haly na současném místě bylo rozhodnuto v březnu roku 1982.
Samotná výstavba byla zahájena 20. března 1986. Bylo třeba vyvézt obrovské množství zeminy a provést pilotáž, neboť špatné podloží nedovolovalo stavět pouze na základech.

Stavba sportovní haly a přístavba šaten byla prováděna v akci „Z“, tedy za přispění brigádníků, a přístavba kotelny, herny stolního tenisu a rekonstrukce stávajícího objektu sokolovny měla být financována z prostředků tělovýchovné jednoty. Rozměry haly měly být 45×24×9,5 metrů. Podlaha měla být palubová, konstrukce budovy ocelová s obezděním stěnovými panely.

V roce 1988 došlo k montáži samotné haly. Výstavba šaten a sociálního zařízení byla zahájena až v roce 1989.

S ohledem na stále trvající problémy s financováním stavby se však nepodařilo vyřešit výstavbu kotelny za sokolovnou. Výstavba se zpomalovala, a to až do roku 1990, kdy byla akce „Z“ ukončena.

Zásadní změna nastala až před koncem století. Semilští sportovci se v roce 1998 rozhodli kandidovat do městského zastupitelstva s cílem zasadit se o dostavbu sportovní haly. Tehdy byla vyhotovena nová studie dostavby a rekonstrukce haly a městští zastupitelé obstarali dostatek finančních prostředků na dostavbu haly. Ta byla zahájena dne 1. dubna 2000 a po dalších 8 měsících byla stavba způsobilá k užívání.

Slavnostní otevření proběhlo v pátek dne 15. prosince 2000 za obrovského zájmu veřejnosti. Na tento okamžik čekali semilští sportovci i semilská sportovní veřejnost téměř dvacet let.

Dalších dvacet let od jejího otevření uběhne k tomuto dni v letošním roce a my, zaměstnanci Sportovního centra, bychom rádi formou řady sportovních a dalších doprovodných akcí toto jubileum připomněli.

Kontakt

  • Adresa:
    3. května 327, 513 01 Semily
  • Recepce:
    Tel.: +420 481 622 996, 736 752 563
  • E-mail:
    Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  • Více info:

Ochrana osobních údajů (GDPR) »